Ναταλία Κουτρούλη, MSc, ψυχολόγος υγείας.

Site: www.diktioigiaspoliton.eu
Facebook: https://www.facebook.com/diktioigiaspoliton/
Email: info@allazoume.eu